Γεώργιος Τουσίμης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Pharma Innovation Forum, Γενικός Διευθυντής AMGEN Ελλάδος και Κύπρου

Παρουσιάσεις: