Γιάνης Δημολιάτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Ιατρικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Α’ Περίοδος: 6η Συνάντηση 1998, 9η Συνάντηση 1999, 10η Συνάντηση 2000, 11η Συνάντηση 2001