Γιάννης Λοβέρδος

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων

Α’ Περίοδος: 5η Συνάντηση 1997

Παρουσιάσεις: