Γιώργος Μακρυνός

Υγιεινολόγος-Επόπτης Δημόσιας Υγείας, εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας