Γιώργος Πανταζής

Φαρμακοποιός, Αντιπρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, Γραμματέας Σ.Ε.Φ.Α.Ρ.

Παρουσιάσεις: