Γιώργος Τσιακαλάκης

Διευθυντής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Παρουσιάσεις: