Γρηγόρης Σολωμός

Ιατρός Ορθοπεδικός, πρώην Διοικητής Ι.Κ.Α.

Α’ Περίοδος: 7η Συνάντηση 1998, 8η Συνάντηση 1999

Παρουσιάσεις: