Δαμιανός Βαρέλης

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος

Α’ Περίοδος7η Συνάντηση 1998

Παρουσιάσεις: