Δόμνα Μιχαηλίδου

Σύμβουλος Μεταρρυθμίσεων Προέδρου Νέας Δημοκρατίας

Παρουσιάσεις: