Ειρήνη Χατζοπούλου

Α' Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.)

Παρουσιάσεις: