Θανάσης Βοζίκης

Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης