Θανάσης Σκουτέλης

τ. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Συντονιστής Διευθυντής Ε’ Παθολογικού Τμήματος και Μονάδας Λοιμώξεων, Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»