Θόδωρος Κωνσταντινίδης

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Α’ Περίοδος: 11η Συνάντηση 2001