Κατερίνα Αλεξίου-Χατζάκη

Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παρουσιάσεις: