Βαγγέλης Κατσίκης

Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.), Νομικός