Κωνσταντίνος Ψυχογυιός

Προϊστάμενος Τμήματος Συλλογής & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων & Αναφορών, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.