Κωστής Καγγελίδης

Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε.)