Κώστας Τσιτλακίδης

Στρατιωτικός Ιατρός, Καρδιολόγος, απόφοιτος Ε.Σ.Δ.Υ.