Μάκης Παπαταξιάρχης

Διευθύνων Σύμβουλος Janssen Ελλάδος, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum, Πρόεδρος του AmCham Pharmaceutical Committee

Παρουσιάσεις: