Μάρκος Γερασόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής, Sanofi Ελλάδας & Κύπρου