Μαίρη Γείτονα

Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Α’ Περίοδος: 6η Συνάντηση 1998

Παρουσιάσεις: