Μαντώ Παπαγεωργίου

Υπεύθυνη Έρευνας, Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας ΙΟΒΕ

Β΄Περίοδος: 2η Συνάντηση 2010