Μιλτιάδης Νεκτάριος

Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόεδρος International Life ΑΕΑΖ, τ. Διευθυντής Αξιολόγησης Ε.Ο.Φ.