Μιχάλης Ηγουμενίδης

Επίκουρος Καθηγητής Βιοηθικής και Δεοντολογίας, Νοσηλευτική Σχολή, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας