Μπέση Μέριανου

Ιατρός, Διευθύντρια Νοσοκομείου «Αγία Όλγα»

Α’ Περίοδος: 7η Συνάντηση 1998, 10η Συνάντηση 2000

Παρουσιάσεις: