Νάντια Μπουμπουχαιροπούλου

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας