Νίκος Μανιός

Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Τομέα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ