Νίκος Νομικός

MSc, Οικονομολόγος της Υγείας, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας