Νίκος Πολύζος

Διδάκτωρ Διοίκησης και Οικονομικών των Νοσοκομείων / Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας

Α’ Περίοδος: 6η Συνάντηση 1998, 7η Συνάντηση 1998

Παρουσιάσεις: