Ολύμπιος Παπαδημητρίου

Αντιπρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε., Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk