Παναγιώτης Μαλαταράς

Βιοϊατρικός Μηχανικός, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας