Παναγιώτης Πρεζεράκος

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας - Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου