Παντελής Αγγελίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & Πρόεδρος Vidavo Health Telematics