Πλάτων Τήνιος

Επίκουρος Καθηγητής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς