Στάθης Κοντοδήμας

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, LEO Pharma

Παρουσιάσεις: