Τρύφων Μπεαζόγλου

Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, University of Connecticut

Α’ Περίοδος: 5η Συνάντηση 1997, 6η Συνάντηση 1998, 8η Συνάντηση 1999

Παρουσιάσεις: