Φίλιππος Πετσάλνικος

Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης

Α’ Περίοδος: 6η Συνάντηση 1998

Παρουσιάσεις: