Χαράλαμπος Μπερμπερίδης

Dr, Ρευματολόγος, Υποδιευθυντής 424 Γεν. Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας

Παρουσιάσεις: