Χαρά Βόβα-Χατζή

Πολιτική Υγείας-Οικονομολόγος Υγείας, Σύμβουλος Γραφείου Υπουργού Υγείας