Χρήστος Μπουρσανίδης

Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Α’ Περίοδος: 7η Συνάντηση 1998, 8η Συνάντηση 1999, 11η Συνάντηση 2001

Παρουσιάσεις: