Χρυσόστομος Γούναρης

Γενικός Διευθυντής, Medisyn

Α’ Περίοδος: 6η Συνάντηση 1998