Άρθρα

Β΄ Περίοδος, 1η συνάντηση

«Η μέτρηση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας: Εννοιολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα»

Επιδημιολογικοί δείκτες: η ανάγκη τεκμηρίωσης στις πολιτικές δημόσιας υγείας
Ε. Γελαστοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τεκμηριωμένη Ιατρική: Αποτελεί ένα νέο επιστημονικό παράδειγμα;
Α. Δόλγερας, Συνεργάτης Τομέα Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.

Μετρήσεις υγείας και υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα
Κ. Σουλιώτης, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Γ. Τούντας, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής ΙΚΠΙ

Η μέτρηση του προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας – Μεθοδολογικές δυσχέρειες και πραγματικά προβλήματα
Γ. Κυριόπουλος, Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.
Ε. Καραμπλή, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.

Η μέτρηση του μη μετρήσιμου. Μετρήσεις στις κοινωνικές επιστήμες
Γ. Κουλιεράκης, Ψυχολόγος της Υγείας, Τομέας Κοινωνιολογίας, Ε.Σ.Δ.Υ.

Μεθοδολογία προσδιορισμού των διαστάσεων της υγείας
Δ. Ζάβρας, Eρευνητής, Tομέας Οικονομικών της Υγείας Ε.Σ.Δ.Υ.

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή συστήματος κωδικοποίησης-ταξινόμησης των ιατρικών πράξεων
Γ. Δουμουλάκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Mednet Hellas Α.Ε.

 

Β΄ Περίοδος, 4η συνάντηση

«Είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας η Κατάλληλη Πύλη Εισόδου για την Εκκίνηση της Υγειονομικής Μεταρρύθμισης;»

Μια πρόταση ανάπτυξης ενός λειτουργικού υποδείγματος για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα
Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προς ένα υπόδειγμα ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Κώστας Αθανασάκης, Αναστάσιος Σκρουμπέλος, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.

Υπογράφοντας Συμβόλαιο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας: Όροι και Προϋποθέσεις για τους Προσωπικούς Γιατρούς
Μάμας Θεοδώρου
, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Φαρμακευτική Περίθαλψη στο πλαίσιο του ΕΟΠΠΥ
Βασίλης Κοντοζαμάνης
, τέως πρόεδρος ΕΟΦ

Αποτελεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απάντηση στο ζήτημα της υγειονομικής μεταρρύθμισης;
Γεώργιος Βογιατζής
, Chief Scientific Officer, Genesis Pharma

Μονάδες Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ.: μια πρόταση οργανωτικής και λειτουργικής ανασυγκρότησης
Λευτέρης Θηραίος
, Γενικός Ιατρός – WHO NCD/PHC Consultant