Αναβολή της 21ης Συνάντησης του Forum

Βίντεο και παρουσιάσεις από την 20ή Συνάντηση
17/02/2020
Η 21η Συνάντηση του Forum γίνεται online
10/06/2020

Αναβολή της 21ης Συνάντησης του Forum

Λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργεί μια ενδεχόμενη επιδημία λόγω του κορονοϊού, η 21η Συνάντηση του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας «Χρηματοδοτική καινοτομία στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» που είχε ανακοινωθεί για τις 10-12 Απριλίου στην Καστοριά, αναβάλλεται.

Σύντομα θα ακολουθήσει ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία και τόπο διεξαγωγής του Forum.