Βίντεο και παρουσιάσεις από την 20ή Συνάντηση

Το αρχείο των Συναντήσεων του Forum
15/02/2019
Αναβολή της 21ης Συνάντησης του Forum
09/03/2020

Βίντεο και παρουσιάσεις από την 20ή Συνάντηση

Δείτε τις παρουσιάσεις και τα βίντεο της 20ής Συνάντησης του Forum με τίτλο «Ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων στην πολιτική υγείας: Η σύγκλιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Δημόσιας Υγείας» που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2019.

20ή Συνάντηση, Άρτα

Η επόμενη Συνάντηση του Forum θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά, 10-12 Απριλίου 2020.