Εκδόσεις

Δέκα αξιόλογες εκδόσεις κυκλοφόρησαν μετά την πρώτη περίοδο συναντήσεων του Forum για την Υγεία και τις Πολιτικές Υγείας, που σήμερα χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά εγχειρίδια.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Κυριόπουλος Γ., Λιονής Χ., Σουλιώτης Κ., Τσάκος Γ. (Επιστημονική Επιμέλεια), 2003, «Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας», Θεμέλιο/Κοινωνία και Υγεία, Αθήνα
ISBN: 960-310-299-7

Δημολιάτης Γ., Κυριόπουλος Γ., Λάγγας Δ., Φιλαλήθης Τ. (Επιστημονική Επιμέλεια), 2002, «Η Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα», Θεμέλιο/Κοινωνία και Υγεία, Αθήνα
ISBN: 960-310-289-x

Κυριόπουλος Γ., Λιαρόπουλος Λ., Μπουρσανίδης Χ., Οικονόμου Χ. (Επιστημονική Επιμέλεια), 2001, «Η Ασφάλιση Υγείας στην Ελλάδα», Θεμέλιο/Κοινωνία και Υγεία, Αθήνα
ISBN: 960-310-277-6

Κυριόπουλος Γ., Οικονόμου Χ., Πολύζος Ν., Σισσούρας Α. (Επιστημονική Επιμέλεια), 2000, «Προτεραιότητες για την Αναμόρφωση της Διοίκησης Διαχείρισης του Συστήματος Υπηρεσιών Υγείας», Θεμέλιο, Αθήνα
ISBN: 960-310-273-3

Δόλγερας Α., Κυριόπουλος Γ. (Επιστημονική Επιμέλεια), 2000, «Ισότητα, Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα στις Υπηρεσίες Υγείας», Θεμέλιο, Αθήνα
ISBN: 960-310-270-9

Γεωργούση Ε., Κυριόπουλος Γ., Μπεαζόγλου Τ. (Επιστημονική Επιμέλεια), 2000, «Δίκτυα Ολοκληρωμένης Φροντίδας στην Υγεία», Θεμέλιο, Αθήνα
ISBN: 960-310-263-6

Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (Επιστημονική Επιμέλεια), 1999, «Πολιτική και Οικονομία του Φαρμάκου στην Ελλάδα», Θεμέλιο/Κοινωνία και Υγεία, Αθήνα
ISBN: 960-310-254-7

Κυριόπουλος Γ., Σισσούρας Α. (Επιστημονική Επιμέλεια), 1997, «Ενιαίος Φορέας Υγείας: Αναγκαιότητα και Αυταπάτη», Θεμέλιο/Κοινωνία και Υγεία, Αθήνα
ISBN: 960-310-231-8

Κυριόπουλος Γ., Φιλαλήθης Τ. (Επιστημονική Επιμέλεια), 1996, «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα», Θεμέλιο/Κοινωνία και Υγεία, Αθήνα
ISBN: 960-310-207-5

Κυριόπουλος Γ. (Επιστημονική Επιμέλεια), 1995, «Η Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα: στο σταυροδρόμι των επιλογών», Θεμέλιο/Κοινωνία και Υγεία, Αθήνα
ISBN: 960-310-201-6