Το αρχείο των Συναντήσεων του Forum

Οι παρουσιάσεις της 15ης Συνάντησης του Forum είναι εδώ
15/06/2017
Βίντεο και παρουσιάσεις από την 20ή Συνάντηση
17/02/2020

Το αρχείο των Συναντήσεων του Forum

Μπορείτε να βρείτε τα βίντεο των ομιλιών του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας μέσω του ευρετηρίου της ιστοσελίδας ή μέσω της σελίδας της κάθε Συνάντησης από την 11η Συνάντηση (Καρπενήσι) που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2015 μέχρι και τη 17η Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα τον Απρίλιο 2018.

Πολύ σύντομα θα αναρτηθούν και τα βίντεο των συναντήσεων της Δράμας (Σεπτ. 2018) και της Λάρισας (Απρίλιος 2019).