1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η Μέτρηση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας:
Εννοιολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα

Καλαμπάκα, 12-14 Νοεμβρίου 2009

ΧΟΡΗΓΟΙ