10η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ποιoς και Πώς θα Πληρώσει για την Ιατροφαρμακευτική και τη Νοσοκομειακή Κάλυψη του Ανασφάλιστου Πληθυσμού;

Μονεμβασιά, 10-12 Οκτωβρίου 2014

Η οικονομική κρίση και η κρίση στον τομέα υγείας έχει πλήξει το επίπεδο υγείας. Τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο την πρόσβαση στην «υγεία». Η επαρκής χρηματοδότηση του τομέα υγείας παραμένει πολύ σοβαρό ζήτημα. Το πρόβλημα της κάλυψης των ανασφάλιστων έχει αναγνωρισθεί από την κυβέρνηση, αλλά παραμένει αίολο.

Ζητούμενο αποτελεί η αποτύπωση του προβλήματος και ταυτόχρονα ο προσδιορισμός των μεθόδων επίλυσής του. Η συμβολή σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές. Έτσι, λοιπόν, προγραμματίζεται η δεύτερη για φέτος συνάντηση του forum με θέμα: «Ποιος και πώς θα πληρώσει για την ιατροφαρμακευτική και τη νοσοκομειακή κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού;» που διοργανώνεται στις 10-12 Οκτωβρίου 2014, στη Μονεμβασιά.

Με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης του τομέα υγείας στη χώρα μας, σας προσκαλούμε να στηρίξετε την εκδήλωση με τη συμμετοχή σας.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ