11η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η Υγεία μετά το Μνημόνιο: Ευκταίες και Εφικτές Διαρθρωτικές Αλλαγές με Κριτήριο τη Χρηματοδότηση και την Καθολική Κάλυψη

Καρπενήσι, 15-17 Μαΐου 2015

Το επίπεδο υγείας έχει αναμφισβήτητα πληγεί από την οικονομική κρίση. Τα προβλήματα του υγειονομικού τομέα δεν αφορούν μόνο την πρόσβαση στην ‘υγεία’, αλλά, επίσης, και τη σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού. Ποιες είναι, όμως, οι προτεραιότητες πολιτικής της υγείας; Ποιες είναι οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στην παρούσα συγκυρία; Ταυτόχρονα, ένα μείζον ζητούμενο εξαιτίας της κλινικής και της οικονομικής σημασίας είναι η διαχείριση της βιοϊατρικής και της φαρμακευτικής τεχνολογίας, αλλά κυρίως η αποτελεσματική αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας. Η συμβολή των εταίρων του συστήματος υγείας σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου.

Επομένως, προγραμματίζεται η πρώτη για φέτος Συνάντηση του Forum με τίτλο «Η υγεία μετά το μνημόνιο: οι διαρθρωτικές αλλαγές (η μεταρρύθμιση) με βάση τη χρηματοδότηση και την καθολική κάλυψη» που διοργανώνεται στις 15-17 Μαΐου 2015 στο Καρπενήσι.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να συμμετάσχετε σε αυτή τη συνάντηση, η οποία αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου και τη συναίνεση, καθώς και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ