13η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Προϋποθέσεις Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Αρχαία Ολυμπία, 15-17 Απριλίου 2016

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο υγειονομικός τομέας στη χώρα βρίσκεται σε κατάσταση collapsus εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών “μνημονιακής” έμπνευσης. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας —το θεμέλιο του συστήματος υγείας— έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα εξαιτίας της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης από δημόσιες πηγές αλλά και τα νοικοκυριά, και λόγω της αποδιοργάνωσης των πολυϊατρείων της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στη διεύρυνση των κοινωνικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, καθώς και στην επαναθεμελίωση του δημοσίου συστήματος υγείας με βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Με το προτεινόμενο εγχείρημα προβλέπεται η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας σε επίπεδο “γειτονιάς” και η αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας με την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί η συμβολή στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στη μείωση της ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην κατεύθυνση αυτή αναζητείται η σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στην παρούσα συγκυρία για την επίτευξη θετικής εξέλιξης του εγχειρήματος. Υπό το πρίσμα αυτό, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας του συστήματος υγείας σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές, να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις συναίνεσης και να ενδυναμωθούν οι προσπάθειες συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για “ολική επαναφορά στη πρωτοβάθμια φροντίδα”.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να συμμετάσχετε στη Δέκατη Τρίτη Συνάντηση του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα, “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Προϋποθέσεις Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης” που διοργανώνεται στις 15-17 Απριλίου 2016 στην Αρχαία Ολυμπία και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της συναίνεσης, και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

 

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ